Alleen ga je sneller
samen kom je verder

Teamontwikkeling om het beste uit je team te halen

Teams zijn de bouwstenen van een organisatie; teams zetten immers organisatiedoelen om in concrete resultaten. Wat bepaalt eigenlijk de kwaliteit van de samenwerking binnen een team? Wat maakt dat het ene team prettig en effectief samenwerkt en het andere team niet? Wat is sterk teamwork? Er is een aantal componenten die daar een grote rol bij spelen. Teamontwikkeling heeft tot doen het verbeteren van de samenwerking en de communicatie in een team zodat de teamprestaties verbeteren.

Teamontwikkeling gebeurt in grote lijnen volgens de cascade die bestaat uit drie stappen: 1) bewust worden, 2) bijleren en 3) inslijten. Waar het bij teamontwikkeling in eerste instantie om gaat, is dat de teamleden zich bewust worden van het effect van hun gedrag op elkaar en ook op de kwaliteit van het werk dat ze leveren. Die gezamenlijke bewustwording van het effect van het eigen gedrag geeft veel inzicht en leidt er automatisch ook toe dat teamleden weten wat ze anders willen gaan doen. En dan volgt automatisch de volgende fase, de bijleerfase, waarin ze individueel en gezamenlijk gaan leren hoe bepaalde zaken anders gedaan, gezegd of georganiseerd gaan worden. Een keer iets op een andere manier doen betekent niet dat de teamontwikkeling klaar is. Dan volgt de inslijtfase waarbij het belangrijk is dat teamleden elkaar gaan ondersteunen en aanspreken om het nieuw geleerde anders te blijven doen zodat het nieuwe gedragsrepertoire een vast onderdeel wordt van het gedrag zonder dat het nog onwennig voelt voor de teamleden.

Teamontwikkeling is een doorlopend proces waarbij verandering in context, verandering van teamsamenstelling, verandering van (organisatie)doelstellingen zorgen ervoor dat het proces van bewust worden, bijleren en inslijten steeds weer doorlopen wordt, telkens in een ander tempo en in meerdere of mindere intensiteit. Het wordt dan een (zelf)lerend team.

Wat is teamontwikkeling?

Een teamcoach of bedrijfscoach helpt teams om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan. Vaak is het gevoel van veiligheid in het team ver te zoeken en zijn open gesprekken te spannend en te moeilijk om samen aan te gaan. Een teamcoach helpt de teamleden om zich uit te spreken en om (weer) naar elkaar te luisteren. Een teamcoach maakt het team bewust van de negatieve interactiepatronen door ze te benoemen. Een metafoor die ik vaak gebruik is de ijsberg: onder de waterlijn zwemmen vissen en die staan voor irritaties. Als deze vissen niet op tijd boven water worden gehaald, groeien ze en kunnen de vissen groot worden als haaien. Haaien zijn echt spannend om boven water te halen en dus laten de teamleden die liever onder water zwemmen.

Als teamcoach zorg ik voor een veilige sfeer waardoor de teamleden deze haaien en andere vissen rustig naar boven durven halen, oftewel om zich uit te spreken. Hierdoor worden onderlinge irritaties bespreekbaar waardoor ze ook opgelost kunnen worden. Een teamcoach haalt dus niet zelf de haaien uit het water, maar laat als het ware de waterlijn langzaam zakken zodat de haaien zichtbaar worden en besproken en opgelost kunnen worden.

Naast teamontwikkeling om conflicten op te lossen, zal ik ook het team begeleiden naar effectiever en prettiger samenwerken. Ik kijk naar de effectiviteit van het hele team en waar nodig - en altijd in overleg - interventies toepassen om het hele team verder te helpen.

Drie maanden na de laatste interventie maken we een afspraak om de teambegeleiding te evalueren en te verkennen of en zo ja, wat er eventueel nog nodig is.

Vrijblijvend adviesgesprek?

Wil je een adviesgesprek over hoe coaching, teamontwikkeling, sparren of een training jou, je team of organisatie verder kan helpen? ? Bel me, stuur een appje op +31 (0)6 24761086 of mail me (caroline@freeyourpotential.nl). Je hoort binnen 24 uur van me, ik ben benieuwd naar jouw vraag.