Omgaan met conflicten in je team

Conflict hanteren

Tussen collega's die intensief met elkaar samenwerken, kunnen weleens irritaties en wrevel ontstaan en dat is heel normaal. Je zoekt je collega's niet uit en onder druk gaan we allemaal weleens in de overdrive... Irritaties kunnen in sommige gevallen zelf leiden tot conflicten en dat en heeft natuurlijk impact op de sfeer binnen je team, maar ook op de kwaliteit van het werk.

De meeste teamleden zullen echter proberen conflicten te vermijden door irritaties niet uit te spreken en bepaalde collega's zo veel als mogelijk te ontwijken. De irritaties verdwijnen daardoor natuurlijk niet, ze spelen op de achtergrond wel degelijk mee... tot dat iemand uit z'n vel springt er een explosie van verwijten en emoties kan ontstaan, meestal op een onverwacht moment.

Mede daarom is het belangrijk om een sfeer te creëren binnen een team waarbij (kleine) irritaties en ergernissen openlijk met elkaar besproken kunnen worden.

Zes tips om goed om te gaan met conflicten binnen je team.

 1. Herken het conflict
  • Als iemand z'n irritatie kenbaar maakt, is het niet zo ingewikkeld om een vast te stellen dat er kennelijk een probleem in de samenwerking is. Maar als er collega's beleefd tegen elkaar doen, kan er wel degelijk sprake zijn van irritatie of zelf al een conflict. Collega's weken dan niet graag samen, vallen plotseling tegen elkaar uit, vallen elkaar persoonlijk aan (dat kan soms heel subtiel zijn) of roddelen over elkaar in het team.

Heb je een vermoeden van onderlinge irritatie of zelfs conflict: ga het gesprek er openlijk over aan en geef terug wat je ziet en merkt. Je kunt er aan denken om een gespreksfacilitator erbij te laten zitten die het proces in de gaten houdt.

 1. Erken het conflict
  • Een conflict wordt door de meeste mensen als vervelend ervaren omdat het gepaard gaat met gevoelens en emoties die we als negatief ervaren. Irritaties, gedoe en conflicten zijn nu eenmaal niet weg te denken van de werkvloer - waar gehakt wordt, vallen spaanders.

Belangrijk is om dat te erkennen en er vervolgens zo constructief mogelijk mee om te gaan: niet negeren, maar probeer het te zien als een normaal onderdeel dat bij je werk hoort en ga er constructief mee om.

 1. Maak helder wat het probleem precies is
  • Ga na of het echt een conflict is of een professioneel inhoudelijk meningsverschil. Sluimert er een onderlinge machtsstrijd? Hoe groot is het conflict, oftewel: hebben andere collega's of (interne) klanten er ook last van? Vaak worden alleen de symptomen benoemd ('Ze werkt nog steeds met het oude systeem' of 'Hij is altijd te laat voor een overleg'). Wat is het precies dat iemand stoort en zit daar misschien meer achter?

Probeer te achterhalen wat precies het probleem is en bedenk hoe je daarmee om wilt gaan.

 1. Maak keuzes
  • Het is misschien niet jouw conflict, maar het heeft wel effect op je team - en misschien reikt de impact verder dan dat: hebben collega's van andere afdelingen of zelfs klanten er last van?

En hoe wil je het oplossen? Wil je het bespreekbaar maken? Leg je de verantwoordelijkheid daarvoor bij degenen om wie het gaat of ga je je er actief mee bemoeien? Bepaal je strategie.

 1. Ga in assertief en constructief in gesprek
  • Om een conflict goed op te lossen, is het belangrijk om assertief en constructief te communiceren. Hou daarom het doel van het gesprek goed voor ogen en focus je op een gezamenlijke en duurzame oplossing van het conflict.

Begin het gesprek door aan te geven hoe jij dit conflict ervaart, wat de effecten ervan zijn op jou, de andere teamleden, de kwaliteit van het werk en eventueel - als dat aan de orde is - op andere collega's uit de organisatie en/of jullie klanten.

Praat vanuit jezelf (ik-boodschap) en blijf zo feitelijk mogelijk - laat je niet verleiden tot steken onder water of persoonlijke aanvallen. Als je persoonlijk wordt aangevallen, benoem dat feitelijk, bijvoorbeeld door iets te zeggen in de trant van "Ik snap goed dat dit je dwars zit, maar ik merk dat je mij nu persoonlijk aanvalt en dat vind ik onprettig".

 1. Zorg voor een gezamenlijke oplossing
  • Bespreek mogelijke oplossingen, niet alleen over de inhoud van het conflict, maar vooral ook over de manier waarop jullie verder met elkaar om willen gaan om conflicten in de toekomst te vermijden of hanteerbaarder te maken. Vraag alle betrokkenen naar wat zij als oplossing zien van dit conflict en hoe ze dat in praktijk willen brengen.

Nadat je de verschillende scenario's hebt besproken, ga je met elkaar in overleg wat de beste oplossing is. Mocht het zo zijn dat er geen gezamenlijke oplossing bedacht wordt door de betrokkenen, wees dan niet bang om een beslissing te nemen in het belang van constructieve en prettige samenwerking in het hele team.

Tot slot

Bedenk dat conflicten er nu eenmaal bij horen en dat het er niet om gaat ze te vermijden, maar om ze gezamenlijk en constructief op te lossen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten of vrijblijvend kennis maken om te verkennen wat wij eventueel voor jullie kunnen betekenen? Bel me, stuur een appje op +31 (0)6 24761086 of mail me (caroline@freeyourpotential.nl). Je hoort binnen 24 uur van me, ik ben benieuwd naar jouw vraag.