Duurzame oplossingen voor problemen in de samenwerking

Samenwerken in een team: wat speelt er in jouw team?

Teams zijn de bouwstenen van een organisatie; teams zetten immers organisatiedoelen om in concrete resultaten. Wat bepaalt eigenlijk de kwaliteit van hoe mensen samenwerken binnen een team? Wat maakt dat het ene team prettig en effectief samenwerkt en het andere team niet? Wat is sterk teamwork? Er is een aantal componenten die daar een grote rol bij spelen.

Samenwerken team: top 5 problemen:

 1. Teamleden communiceren niet goed of niet meer met elkaar
  • botsende karakters
  • verschillen van inzicht
 1. Conflicten en onderhuidse spanningen frustreren de onderlinge samenwerking
  • er is een algemeen gevoel van onveiligheid
  • open gesprekken worden niet (meer) gevoerd
 1. Teamleden komen hun afspraken niet na
  • slechte besluitvorming
  • er wordt onderling niet (rechtstreeks) aangesproken
 1. Teamleden nemen geen initiatief en/of zijn passief
  • er is een algemeen gevoel van onveiligheid
  • teamleider houdt alle touwtjes in handen
 1. Teamleden werken op eigen eilandjes
  • de aard van het werk
  • teamleden zien geen toegevoegde waarde voor samenwerken

Een manier om naar samenwerking te kijken is de piramide van Lencioni: 5 kenmerken waaraan je kunt aflezen hoe goed een team samenwerkt en op welk onderdeel of onderdelen de samenwerking verbeterd kan worden. Lencioni gaat uit van 5 niveaus:

 1. Vertrouwen
  • Teamleden vertrouwen elkaar om fundamenteel en emotioneel niveau. Ze zijn open en eerlijk en voelen zich comfortabel in hun kwetsbaarheid ten opzichte van elkaars zwaktes, fouten, angsten en gedrag.
 1. Productieve conflicten
  • Teams waarbij leden elkaar echt vertrouwen zijn niet bang om echte dialogen aan te gaan over onderwerpen en beslissingen die essentieel zijn voor het succes van de organisatie. Ze aarzelen niet om het oneens te zijn met elkaar en de ander uit te dagen met het idee om tot betere oplossingen te komen.
 1. Betrokkenheid
  • Teams die betrokken raken in ongefilterde conflicten zijn in staat om teamleden mee te krijgen, zelf als die aanvankelijk een ander standpunt hadden. Dit wordt bereikt als alle ideeën en standpunten in overweging zijn genomen en dat geeft vertrouwen aan de teamleden dat ze gehoord worden en dat de uiteindelijke oplossing de meest gefundeerde oplossing is. 
 1. Verantwoordelijkheid (durven) nemen
  • Teams die betrokken zijn en doelen hebben gesteld aarzelen niet elkaar verantwoordelijk te houden voor de gemaakte beslissingen en de opgestelde doelen. Daarnaast houden ze niet alleen de teamleider of manager verantwoordelijk voor de uitkomsten, maar zijn de teamleden direct betrokken en verantwoordelijk. 
 1. Resultaat gedreven
  • Teams die elkaar vertrouwen, conflicten benutten, betrokken zijn bij beslissingen en verantwoordelijkheid krijgen en dragen zijn in staat om hun eigenbelang op zij te zetten en het teambelang en organisatiebelang voorop te stellen. Dat vraagt moedig leiderschap en vertrouwen van het management!

Wil je meer weten?

Wil je meer weten of vrijblijvend kennis maken om te verkennen wat ik eventueel voor jou of jullie kan betekenen? Bel me, stuur een appje op +31 (0)6 24761086 of mail me (caroline@freeyourpotential.nl). Je hoort binnen 24 uur van me, ik ben benieuwd naar jouw vraag.